İçeriğe geç

Vergi Muafiyeti ve Vergi İndirimleri


VERGİ MUAFİYETİ, İSTİSNA VE İNDİRİMLER
ü  Muafiyet, aslında vergi yükümlüsü olması gereken bir gerçek veya tüzel kişinin, kanunun açık hükmüne uyularak vergi dışı bırakılmasıdır.
ü  İstisna ise aslında vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun yine kanunun açık hükmü uyarınca vergilendirilmemesidir.
ü  Muafiyet, kişiler ya da mükellefler; istisna ise vergi konusu için kullanılmaktadır.
ü  “Vergi Muafiyeti” kavramıyla bir kişinin vergi dışı tutulması ifade edilirken “Vergi İstisnası” kavramıyla ise bir konunun vergi dışı bırakılması söz konusudur
ü  İndirimler, vergi konusunun ölçülmesi için yapılması gerekli birtakım işlemlerdir.
ü  Ör: Net gelir hesaplanırken geliri elde etmek için yapılmış olan giderlerin indirilmesi şarttır.
ü  Kanun koyucu muafiyet, istisna ve indirimler koyarak vergi gelirini azaltmakta ve vergide genellik ve eşitlik ilkesini zedelemetekdir. Ancak kanun koyucuyu buna iten sebepler vardır:
·         Vergi adaletini sağlamak
·         Vergi toplanmasının masraflı olması gibi teknik nedenlerle istisna ve muafiyet konulmaktadır.
·         Turizm, bina yapımı, bazı sanayi kollarının gelişmesini teşvik etmek gibi ekonomik nedenler
·         Karşılıklı nezaket kuralları gibi uluslararası hukuka ilişkin birtakım nedenler
·         Baskı gruplarının rolü gibi siyasal nedenler
ü  Vergi Harcaması: Literatürde ekonomik, sosyal, teknik ve politik nedenlerle bazı vergi mükelleflerinin ya da konularının vergi dışı bırakılmasına vergi harcaması denmektedir.
ü  Vergi harcaması tutarı, gelir vergisinde yüzde 22, Kurumlar vergisinde yüzde 16, KDV’de yüzde 2, ÖTV’de yüzde 4’tür.
ü  İstisna, muafiyet ve indirim kanunda açıkça gösterilmeli ve orada gösterilen sınırlar dahilinde kullanılmalıdır. Verginin kanuniliği ilkesinin bir gereğidir bu.
ü  Kişi ve konular kanunda belirtilen sınırlar dahilinde vergi dışında kalırlar. Ör: küçük çiftçi muaflığından yararlanan bir kişi, başka gelirlerinden dolayı vergi mükellefi olabilecektir.
ü  Muafiyet ve istisnalar tam ya da kısmi, sürekli ya da geçici, koşullu ya da koşulsuz olabilirler.
ü  Tam ve sürekli istisnaya örnek: GVK m.23/5.
ü  Geçici ve kısmi istisnaya örnek: EVK m. 5
ü  Koşulsuza örnek: Kurumlar vergisinde ordu evleri ve askeri kantinler vergiden muaftırlar.
ü  Gelir vergisinde çırakların gelirleri vergiden koşulsuz olarak muaftır.
ü  Koşulluya örnek: Kooperatifler koşullu olarak vergiden muaftır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir