İçeriğe geç

Vergi Hukukunun Dalları – Vergi Hukuku Ders Notları #3


VERGİ CEZA HUKUKU

ü  Mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirmemeleri halinde suç ve ceza kavramı ortaya çıkar.
ü  Vergi hukukunun bu suç ve cezalarla uğraşan dalı vergi ceza hukukudur.
ü  Vergi cezaları hukuksal nitelikleri bakımından ceza hukukundaki ceza ve özel hukuktaki tazminatlara benzemez. Ayrı kanunlarda ve ayrı isimler halindedüzenlenmiştir.
ü  Vergi Suç ve Cezaları: kaçakçılık, vergi zıyaı, usulsüzlük, vergi mahremiyetini ihlal gibi.

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU

ü  İki ya da daha fazla devleti ilgilendiren vergi ve vergiden doğan ilişkileri düzenleyen ve uluslararası hukuk ilkelerine göre gerekli anlaşmaları sağlayan kuralları inceler.
ü  Havana Genel Ticaret ve Tarifeler Anlaşması(1948), Roma Ortak Pazar Anlaşması(1957) vergilendirme yetkisiyle ilgili önemli hükümler içermektedir.

VERGİ USUL HUKUKU

ü  Genel anlamda vergi ilişkilerinden doğan hak, yetki ve görevlerin gerçekleştirilme ve kullanılma şekillerini gösteren kurallardan oluşur.
ü  Belli başlı kaynağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’dur.

VERGİ İCRA HUKUKU

ü  Vergi alacakları özel hukuk ilişkilerinden doğan alacaktan farklıdır.
ü  Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, organlarının kamu gücüne dayanan gelirlerinin zorla tahsilini düzenleyen bir vergi hukuku dalıdır.
ü  Belli başlı kaynağı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’dur.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir