İçeriğe geç

Vergi Hukukunda Süre ve Vergilendirme Süreci – Vergi Hukuku Sınav Soruları #2

Vergi hukukunda süre kavramı ve türleri nelerdir?
Süre, herhangi bir işlemin yapılması için belirlenmiş zaman boyutudur. Vergi hukukunda bazı işlemlerin yapılması ya da bazı görevlerin yerine getirilmesi için süreler belirlenmiştir.
Üç tür süre bulunmaktadır:
Kanuni süreler
İdari süreler
Yargısal süreler
Bu süreler kanunda belirtilen koşullara göre uzayabilmektedir:
1. Mücbir nedenler: Vergi Usul Kanunu’nda, vergi ödevlerinin yerine getirilmesini engelleyecek, ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk ile yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında zorunlu olarak bulunamama halleri ile yine irade dışı nedenlerle defter ve belgelerin elden çıkmış bulunması gibi haller mücbir neden olarak gösterilmektedir.
2. Ölüm hali: Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.
3. Zor durum: Vergi Usul Kanunu, mücbir nedenlerin yanında bazı zor durumların varlığı dolayısıyla vergiye ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı’nca uygun bir süre verilebileceğini kabul etmiştir. Bu sürenin verilebilmesi için ilgilinin sürenin bitmesinden önce yazılı istemde bulunması, mazeretinin ilgili makamca uygun bulunması ve sürenin verilmesinin verginin alınmasını tehlikeye sokmaması gerekir.

Vergilendirme sürecini şematik olarak gösteriniz.

1) Verginin tarafları 2) Verginin konusu 3) Vergiyi doğuran olay 4) Verginin matrahı 5) Verginin tarifesi
6) Verginin tarhı 7) Verginin tebliği 8) Verginin tahakkuku 9) verginin ortadan kalkması
Vergilendirme süreci sırayla:
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir