İçeriğe geç

Vergi Borcu Nasıl Yürürlükten Kalkar? Zamanaşımına Uğrayan Vergi Borcu Ne Olur?


Vergi alacağı nasıl yürürlükten kalkar?

Verginin ödemesi ve tahsili: 

Vergi borcunun kanuna uygun olarak ifa edilmesidir. İşlemin vergi idaresi yönünden ifadesine tahsil denir. Tahsil vergilendirme aşamalarının sonuncusudur.

Zamanaşımı:

Vergi hukukunda zamanaşımı, belli bir süre geçtikten sonra devletin vergi tarh etme ya da tarh edilmiş vergileri cebri icra yoluyla tahsil etme yetkisinin sona ermesi sonucunu doğurur.

Terkin:

Vergi hukukunda ise terkin kavramı, belirli hukuki sebeplere dayanarak “vergi alacağını ve cezalarını bütün hukuki sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir idari işlemi” ifade eder.

Vergi Affı:

Vergi afları, genel olarak vergi toplamayı kolaylaştırmak amacıyla çıkarılır. Vergi gelirlerinde artış hedeflemeyen vergi afları istisnai uygulamalardır.

Vergi hukukunda zamanaşımı ? Zamanaşımına uğrayan bir vergi alacağı ne olur?

İki tür zamanaşımı vardır: Bunlar tahakkuk ve tahsil zamanaşımıdır.

Tahakkuk zamanaşımı: 

Vergi Usul Kanunu, vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağını öngörmektedir. Beş yıllık süre, aksine hüküm bulunmadıkça, Vergi Usul Kanununa giren bütün vergiler için geçerlidir.

Tahsil zamanaşımı:

Kamu alacağı, vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Tahsil zamanaşımına uğramış bir vergi alacağı için idare ödeme emri gönderemez ve cebren tahsil işlemlerine girişemez.

Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin vergiyi tahsil edebilme yetkisi kalkar. Zamanaşımına uğrayan bir vergi alacağı ortadan kalkmaz, tabii borç haline gelir. Zamanaşımı süresinin dolmasından sonra yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir