İçeriğe geç

Tebligat ve Cevap – İdare Hukuku Notları #7

Tebligat ve cevap verme:
Madde 16 – 4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/4 md.) Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.
Bazen kişinin zararı baştan tam olarak hesaplayabilmesi mümkün olmadığı için, bilirkişi raporlarında yüksek maddi değerler çıkarsa, zarar yönünden davayı açan kişi bilirkişi raporundan hareketle talep ettiği tazminat miktarını arttırabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus:
1)      Talep bir defa ile sınırlandırılmıştır.
2)      Nihai karar verilene kadar bu hak kullanılabilir.
Tam yargı davasında başka bir durum; Kişi açmış olduğu davada zararını tam olarak hesaplayamıyor fakat maddi miktarını belirtmeden dilekçenin konusuna belirlenebilir bir maddi değer formüle edebiliyorsa -belirli kılabiliyorsa-, davanın konu unsuru olarak, konu bakımından uygulamada yargı organları tarafından bu durum kabul edilir.
Örneğin; kişi memuriyetten atıldı ve bunun ilgili bir dava açtı. Meslekten el çektirildiği için maaşını alamıyor ve davanın ne zaman biteceği belli olmadığı için zararını da tam olarak hesaplayamıyor. Bu durumda “Meslekten çıkarıldığım Nisan 2017’den, mesleğe tekrar iade edileceğim tarihe kadar ki bütün maaşımın bana tazminat olarak ödenmesini istiyorum.” Diye talepte bulunarak belirlenebilir bir maddi değer formüle ettiği için yargı organları tarafından kabul edilir.
·         Dilekçede iptali istenilen şeyin hukuka aykırılığı hangi noktadan başlıyorsa, o noktaya kadar gidilmesi gerekir.Yani hukuka aykırılığı elde etmek için, temelde hangi noktada aykırılık varsa, dilekçede o noktanın hukuka aykırılığı ileri sürülmelidir. Böylece istenilen sonuca ulaşılır. Örneğin; hem birel işlemin hem genel düzenleyici işlemin iptalinin istenmesi gerçekleşebilir. Eskiden disiplin suçu işleyen askerler hakkında katıksız hapis cezası verilirdi. Askere sadece kendisine uygulanan birel işlemine yönelik dava açılsa; mahkeme birel işlemin yönetmelikteki maddeye uygun olması sebebiyle hukuka aykırı bulmaz. Ancak asker, hem ona uygulanan birel işlemin hem de birel işlemin kaynağı olan yönetmelik maddesinin iptalini isterse, katıksız hapis cezasının temel insan haklarına aykırılığı dolayısıyla, temel insan haklarına aykırı bir yönetmelik maddesi de hukuka aykırı olacağından mahkeme bunu hukuka aykırı bulabilir.

Etiketler: tebligat, cevap verme, tebligata cevap nasıl verilir, tebligat geldi, idare hukuku, idari dava tebligat, tebligat yanıt verme

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir