İçeriğe geç

Duruşma ve Bilirkişi – İdare Hukuku Notları #9

Bilirkişi
Karar verilirken esas olan dosyanın oluşmasıdır. Dosyanın oluşmasının temel kuralı da tarafların dilekçelerinin toplanmasıdır. Bunlar toplandığı zaman artık mahkeme karar verebiliyor. Fakat karar verirken konunun önündeki uyuşmazlığın teknik boyutu varsa, mahkeme heyeti veya taraflar bunu öğrenmek adına bilirkişi tayin edilmesini isteyebilir.
Bilirkişide kural; bir kişi olmasıdır ama gerekçe gösterilerek üç kişilik heyet halinde de bilirkişi atanması mümkündür. Bilirkişi için 3 önemli nokta:
1)      Bilirkişi taraflar da talep edebilir, mahkeme de kendiliğinden gönderebilir.
2)      Kişi, bilirkişi raporunun aleyhine olduğunu düşünüyorsa, itiraz edip yeni bir bilirkişi talep edebilir.
3)      Hâkim bilirkişi raporundan farklı bir karar verebilir ama gerekçelendirmek zorundadır.
Duruşma (İYUK M.17-18)
İdari yargıda kural; yargılamanın yazılı olarak yapılmasıdır. Yani duruşma, istisnai bir durumdur. Bir diğer ifadeyle duruşma ancak talep halinde mümkün olur.
Duruşma:
Madde 17 – 1. (Değişik: 5/4/1990 – 3622/7 md.) Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmi beş bin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmi beş bin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.
·         Tam yargı davalarında belirli bir miktarın altında talep söz konusuysa, hiçbir şekilde duruşma yapılmaz.
·         Tarafların iptal davasında talep etmesi yeterliyken; tam yargı davasında, belirli bir maddi miktarın üzerinde talep olduğunda duruşma yapılması mümkündür.
2. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.
·         Yani tarafların yanında mahkemenin de duruşma talebini kabul etmesi lazım.
3. Duruşma talebi, dava dilekçesinde cevap ve savunmalarda yapılabilir.
·         Yani illa dava açıldığı zaman duruşma talebi yapılmak zorunda değildir. O dosya tamamlanana kadar ki süreçte, duruşma talebi istenebilir.
4. (Değişik: 5/4/1990 – 3622/7 md.) 1 ve 2. fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

etiketler: idari dava duruşma, idari davalarda duruşma, idari davalarda bilirkişi, idari dava bilirkişi,

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir