İçeriğe geç

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları ve Cevapları – Eşya Hukuku Pratik #2


A ailesi için at çiftliği kurmuş. Komşusu ve çalıştığı hastanede bakıcı olan B, tartışmalar sebebiyle A’ya kin duyar. Bir gece yarısı arazinin A’nın kızının atlarının barınağının da bulunduğu kısmını kendi topraklarına katacak şekilde duvar örmüştür.
SORU 1: A’nın başvurabileceği hukuki yollar ve bu yolların özellikleri nelerdir?
CEVAP 1:
A’nın zilyetlikten doğan hakları; kuvvet kullanma, zilyetlik davaları, zilyetliğin idari yoldan korunmasıdır.
Q    Somut olayda fiil bitmiştir ve A, artık kuvvet kullanamaz.
Q    Zilyetlik davalarında gasp halinde geri verme davası söz konusu olur. Olayda gasp vardır. Çünkü B, araziye duvar örerek A’nın fiili hâkimiyetine son vermiştir. Ayrıca A, burada tazminat davası da açabilir.
Q    Burada zilyetliğin idari yoldan korunması davası da açılabilir. Bu davanın açılması için:
·      Bir taşınmazın olması gerekir.
·      İdari makamlara bir başvuru yapılması gerekir.
·      Taşınmaza tecavüz ya da müdahale fiilinin ve failinin öğrenildiği andan itibaren 60 gün ve her halde fiilin vuku bulduğu andan itibaren 1 yıldır.
Merkez ilçe sınırlarında vali, diğer ilçelerde kaymakam yetkilidir. Soruşturmanın 15 günde tamamlanması gerekir. Eğer gerçekten taşınmaza bir müdahale ya da tecavüz var ise infaz memurunun 5 gün içerisinde kararı uygulaması gerekir.
SORU 2: B’nin soba küllerini A’nın bahçesine sürekli dökmesi durumunda A’nın izleyebileceği yollar?
CEVAP 2:
Somut olayda B’nin, soba küllerini A’nın bahçesine sürekli dökmesi saldırıniteliği taşır. Zilyetlik davalarında saldırı halinde açılacak davalar saldırının önlenmesi, saldırının sona erdirilmesi, tazminat davalarıdır. Sayılan davaların tümü açılabilir.
SORU 3: A’nın kızının atının B’nin arazisinde yavrulaması durumunda, atı ve yavruyu geri almak için A’nın izleyebileceği yollar?
CEVAP 3:
At için gasp ve saldırı olmadığı için zilyetlik davası açılamaz.
At için açılacak dava taşınır davasıdır.
Atın yavrusu için taşınır davası açılamaz çünkü bu davanın açılabilmesi için mutlaka bir dönem o eşyaya zilyet olmak gerekir. A, atın yavrusuna hiç zilyet olmamıştır.
A, yavru at üzerinde zilyetliği yoktur fakat maliktir. Atın yavrusu için istihkak davası açabilir. İstihkak davası, zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyede karşı açtığı davadır.
SORU 4: Arazi ve atlar üzerinde A ve B’nin zilyetlik türleri?
CEVAP 4:
A kendi arazisinde (kesişmeyen kısım için)
B kendi arazisinde
(kesişen kısım için)
B kendi arazisinde
(kesişmeyen kısım için)
·      Hakka dayanan zilyet
·      Malik sıfatıyla zilyet
·      Dolaysız zilyet
·      Tek başına zilyet
·      A, kesişen bölge için zilyet değildir.
·      Hakka dayanmayan, kötü niyetli zilyet
·      Malik sıfatıyla zilyet
·      Dolaysız zilyet
·      Tek başına zilyet
·      Hakka dayanan zilyet
·      Malik sıfatıyla zilyet
·      Dolaysız zilyet
·      Tek başına zilyet
 

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir