İçeriğe geç

El Atmanın Önlenmesi Davası

El atmanın önlenmesi davası

Malikin zilyetliğine karşı bir saldırı mevcut veya bir saldırı tehlikesi varsa malik mülkiyet hakkını korumak için bu saldırının ya da el atmanın ya da tecavüzün sonlanması ve önlenmesi için açılan davaya el atmanın önlenmesi davası denir.
El atmanın önlenmesi davasında şu hususlar iddia edilir ve ispatlanır:

  • Davacı malik olduğunu ispat eder.
  • Davacı, davalının saldırıda bulunduğunu, el attığını, tecavüzde bulunduğunu iddia ve ispat eder.
  • Saldırının hukuka aykırı olduğu ispat edilir.
  • Davalının kusurlu olup olmadığı tartışması yapılmaz.

El Atmanın önlenmesi davası kimler açabilir?

Bu dava öncelikle mülkiyet hakkı haksız saldırıya uğramış malik tarafından açılabilir.
Sınırlı ayni hak sahiplerinin de el atmanın önlenmesi davası açabilecekleri kabul edilmektedir.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Davalı kimdir?

Haksız yere müdahalede bulunan kimsedir.

El Atmanın Önlenmesi Dava Süresi, Zamanaşımı Süresi

El atmanın önlenmesi davası herhangi bir süreye tabi değildir. Fakat saldırı veya saldırı tehlikesi devam ederken açılabilir. Saldırı bitmişse haksız fiil kökenli veya sözleşme temelli tazminat davası açılabilir.

ÖRNEK: Tapuda Faruk’un adı yazılı evde Ayşe oturmaktadır. Oturmak bir saldırıdır. Dolayısıyla da Faruk, Ayşe evi boşaltsın diye el atmanın önlenmesi davası açmıştır. Öncelikle Faruk’un kendisinin malik olduğunu ispatlaması gerekir. Bu tapudan bir belge alınarak yapılır ve kişinin malik olduğu ortaya çıkar. Sonrasında Ayşe’nin o evde oturduğu ispat edilir. Bu muhtardan ikametgah almak veya evin faturalarını almak şeklinde olabilir. Ayrıca Ayşe’nin evde oturmasının haksız olduğu ispat edilir. Hakim ise bu evin Faruk Beye ait olduğu belli der ve Ayşe Hanıma o evde neye dayanarak oturduğunu sorar. Eğer Ayşe kiracıyım gibi bir dayanak ortaya koyamazsa haksız olduğu ortaya çıkar.

ÖRNEK: Malik A hacca gitmiştir. B ise evi bir başkasına kiralamıştır. A hacdan dönünce el atmanın önlenmesi davası açarak evdeki kiracıları evden çıkarabilir. Çünkü burada evdeki kiracıların gerçek durumu bilip bilmemesi, kusurlu olup olmaması önemli değildir. Önemli olan ortada bir hukuka aykırı saldırı bulunmasıdır.

SORU: Ayşe’ye ait araziden Fatma’nın meyveleri toplanması durumunda el atmanın önlenmesi davası mı istihkak davası mı yoksa başka bir dava mı açılır?
Cevap: Burada kullanma ve yararlanmaya engel yoktur. Çünkü meyveler toplanıp götürülmüştür. Ancak burada mülkiyete tecavüz vardır. Arazi malikine ait olan bir şey alınmıştır. Bu nedenle Ayşe, meyvelerin Fatma’dan alınıp kendisine verilmesini ister. Yani açılacak dava istihkak davasıdır.

NOT: El atmanın önlenmesi davasında malik mülkiyet hakkını ve vuku bulan saldırıyı ispat etmek zorundadır. Bu açıdan saldırı halinde, zilyetliğin korunması amacını güden ve hak sahipliğinin ispatını gerektirmeyen saldırının sona erdirilmesi davasından farklıdır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir