İçeriğe geç

Satış Sözleşmesi – Borçlar Özel Hukuku

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. Satıcı bu sözleşme ile satılan malı alıcının borçlanmış bulunduğu satış bedeli karşılığında alıcıya teslim ve mülkiyeti geçirme borcu altına girer.
Bu sözleşme devri mümkün olan her türlü eşyaya uygulanabilir.
Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.
Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler. Durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, kararlaştırılmış bedel hükmündedir.

Satış sözleşmesinin hukuki niteliği

1. Satış sözleşmesinin rızai sözleşme olması

Satış sözleşmesinin tamam olması için mal ile paranın değiştirilmesi hususunda anlaşma yeterlidir. Şeyin teslimi ve paranın ödenmesi şart değildir.
Satış sözleşmesinde değiştirme taahhüdünü taşıyan öneri ve kabul bu sözleşme ne şekilde yapılmış olursa olsun sözleşmenin kurulması için gerekli ve yeterli unsurdur.
Bu sözleşme satıcıya satılanın mülkiyetinin alıcıya geçirilmesi borcunu yükler. Bu borcun yerine getirilmesi mülkiyetin geçirilmesi için gerekli fiillerin yapılması ile olur.

2. Satış sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme olması

3. Satış sözleşmesinin karşılıklı sözleşme olması:

Her iki tarafın borç altına girdiği sözleşmelerdendir. Satıcı alıcıya satılan teslim ve mülkiyeti ona geçirmeyi taahhüt etmekte alıcı da o şeyin parasını satıcıya vermeyi borçlanmaktadır.
Bir tarafın borcu diğer tarafın borcunun karşılığıdır. Her iki taraf da hem alacaklı hem borçlu durumundadır.

4.Satış sözleşmesinin geçerim borcu doğuran sözleşme olması

Satıcı bir şey üzerindeki mülkiyet hakkını veya diğer bir hakkı kesin olarak devir borcunu yükümlenmektedir.

Satış sözleşmesinin unsurları

1.Satılan(mebi,satış konusu): Satılanın cinsi sözleşmenin şekli bakımından önemli değildir.
Satılanın sözleşmenin yapıldığı anda mevcut olmasına veya satıcının mamelekinde bulunmasına gerek yoktur.
Satılanın sözleşmenin kurulması esnasında belirlenebilir olması yeterlidir.
2.Satış bedeli(semen,fiyat): Bir satış bedeli kararlaştırılmamışsa satış yoktur. Satışta belirli fiyat mutlaka paradır.
Satış bedeli sözleşmenin kurulması esnasında kesin olarak tayin edilmesi şart olmayıp tayin edilebilir olması yeterlidir.
3.Satılan ile satış bedelinin birbiriyle değiştirilmesi konusunda tarafların anlaşması

Satış sözleşmesinin çeşitleri:

 1. Taşınır satışı
 2. Taşınmaz satışı ve satış ilişkisi doğuran sözleşmeler
 3. Örnek üzerine satış
 4. Beğenme koşuluyla satış
 5. Kısmi ödemeli satışlar
 6. Açık arttırma ile satış

Satış sözleşmesinin hükümleri

1.Satıcının borçları:

 • Satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme borcu
 • Alıcıya üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasından etkilenmeyecek bir hukuki konum sağlama borcu
 • Satılanı ayıpsız olarak sağlama borcu
 • Satıcının yan borçları(satılanı saklama ve koruma borcu,satılanı gönderme borcu,teslim masraflarını ve gerektiğinde taşıma masraflarını ödeme borcu)

2.Alıcının borçları:

 • Satış bedelini ödeme borcu
 • Satılanı teslim alma borcu
 • Alıcının teslim alma dışındaki yan borçları(faiz ödeme,mesafe satışında satılanı saklama,mesafe satışınsa satılanı sattırtma ,satıcının teslimden önce satılan için yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları ödeme,senet masraflarını ödeme borcu…)

Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesi

Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir.

 Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer.Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

İlk Yorumu Siz Yapın

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir