İçeriğe geç

Borçlar Genel Pratik Çalışma – Örnek Sınav Soruları #2

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II
PRATİK ÇALIŞMA (3)
OLAY
(D), tablo sattığı (E)’den olan 10.000 TL tutarındaki satış bedeli alacağını, devretmeme sözü vermiş olmasına rağmen , (F)’ye devretmiştir.
(A)’nın (B)’ye olan borcu sebebiyle (C) taşınmazı üzerinde (B) lehine ipotek tesis etmiştir. (A)’ya borçlu olan (G), (A)’ya onun borcunu üstlenerek kendisine olan borcunu ifa etmek istediğini söylemiştir.
SORULAR
   
1-         (F)’nin kendisinden alacağı talep etmesi halinde (E), alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırıldığını ileri sürerek ifadan kaçınabilir mi?
2-         Geçerli devir işlemine rağmen satış bedelinin (D)’ye ödenmesinin hukuki sonuçları nelerdir? Çeşitli olasılıkları da düşünerek açıklayınız.
3-         (E) ile (D) arasındaki satım akdinin muvazaalı olduğu kabul edilirse, (E) bu durumu  ileri sürerek (F)’ye bedeli ödemekten kaçınabilir mi? Açıklayınız.
4-         a) (E)’nin mali durumu kötü olduğundan borcunu ödeyememesi,
     
 b) (E)’nin tablonun ayıplı olması nedeniyle %30 eksik ödeme yapması
durumunda, (F), (D)’den herhangi bir talepte bulunabilir mi?
5-                (A) ile (G) arasında yapılan sözleşmenin niteliğini ve nasıl ifa edileceğini belirtiniz.
6-                Borcun üstlenilmesi işlemi, (A)’nın bu borcunun teminatı olarak, (A) tarafından verilmiş olan ipoteğin, (K) tarafından verilmiş olan kefaletin ve (H) tarafından verilmiş olan taşınır rehninin geçerliliğini nasıl etkiler? Çeşitli olasılıkları dikkate alarak ve gerekçeli olarak açıklayınız.
7-                Borcun üstlenilmesinin geçerli olarak gerçekleşmesinden sonra (G)’nin borcu ödememesi halinde (B), (C)’ye ait taşınmazı paraya çevirterek alacağını bu bedelden karşılayabilecek midir? Açıklayınız.
8-                (G)’nin borcun üstlenilmesi sözleşmesini irade beyanındaki sakatlık sebebiyle iptal ettirmesi halinde (B) taşınmazı paraya çevirterek alacağını bu bedelden karşılayabilir mi?

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir