İçeriğe geç

Borçlar Genel Hükümler Pratik Çalışma #1

Olay : (A) ortakları (C) ve (D) ile birlikte (E)’den 3.000TL. karşılığında ticari işletmeleri için bir makine satın almak amacıyla bir sözleşme imzalamışlardır.  (F), Ataköy’deki evini (G)’ye kiralamıştır. (İ), (K)’ya “(L) senin ile arasındaki inşaat sözleşmesinden kaynaklanan 120.000 TL’lık ücretini ödeyeceğini taahhüt ediyorum”   demiştir.
1-        (E), sözleşmede buna ilişkin herhangi bir hüküm olmamasına karşın (A)’dan 3.000 TL.nın tamamını ödemesini hukuken geçerli olarak talep edebilir mi?  Şayet edebilirse, ödemeyi yapan (A), (C) ve/veya (D)’den herhangi bir talepte bulunabilir mi? Açıklayınız.
2-        (E)’nin (C)’yi ibra etmesi, (D)’ye ait borcun zamanaşımına uğraması ve (A)’nın (E)’yi temerrüde düşürmesi diğer borçlulara etki yapar mı? Açıklayınız.
3-        (E)’nin (A)’ya karşı 3.000 TL.nın ödenmesi talebiyle dava açması, (D)’nin borcu ikrar etmesi durumlarında zamanaşımı kim(ler)e karşı kesilmiş olur? Açıklayınız.
4-        Sözleşmede yer alan “(G) her ay kapıcı (H)’ye 75 TL. kapıcılık ücreti ödeyecektir” hükmüne rağmen, (G) (H)’ye dört aydır hiçbir ödeme yapmamıştır. Biriken 300 TL.’nın ödenmesini (G)’den (F) mi yoksa (H) mi talep edebilir? Açıklayınız.  
5-        (G), (F)’ye sattığı bir müzik seti karşılığında (F)’den olan 300 TL semen alacağı ile 300 TL tutarındaki dört aylık kapıcılık ücretini takas edebilir mi? Açıklayınız.
6-        Sözleşmenin kurulmasından 10 gün sonra (F) ile (G) anlaşarak söz konusu hükmü sözleşmeden hukuken geçerli olarak çıkarabilirler mi? Açıklayınız.
7-        (İ)’nin (K)’ya yönelik beyanını hukuken nasıl değerlendirirsiniz? Aralarındaki hukuki ilişkinin, kefalet ilişkisinden farkları nelerdir? Açıklayınız.
8-        a)        (K), (L)’nin ücretini ödememesi üzerine, (İ)’den ne talep edebilir? Açıklayınız.   
            b)        (İ), (K) ile (L) arasındaki inşaat sözleşmesinin kesin hükümsüz olduğunu ileri sürerek, (K)’ya ödeme yapmaktan kurtulabilir mi? Açıklayınız.
9-        (İ), (K)’ya yaptığı ödemeyi (L)’den talep edebilir mi? Açıklayınız.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir